Karlstad är en populär handelsplats. Och några av Skandinaviens och Europas främsta kluster finns i vår region. Till exempel så är näringslivet världsledande inom papper, massa och förpackning.

Världsledande exportinriktad industri

I vår region är vi bra på att nätverka och i våra kluster samverkar vi mycket inom branscherna ICT (IT & Telekom) och skogsindustrin. Paper Province räknas som Europas främsta kluster. Här finns världsunik kompetens samlad inom skoglig bioekonomi. I regionen finns fler än 250 företag som samarbetar inom branschen. Compare är ett kluster där de flesta största ICT-företagen finns tillsammans med många små specialiserade konsulter. Det är ett av Sveriges största nätverk inom IT och kommunikation.

Sveriges andra säkerhetscentrum

Karlstad har en lång erfarenhet av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har sin största arbetsplats i Karlstad med 450 medarbetare.

Här finns också Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan vars ledarskapscentrum bedriver forskning och utbildningar inom ledarskap under påfrestande förhållanden.

Även Karlstads universitet har, med forskningscentrum och relaterade magister-, master och forskarutbildningar, en tydlig profilering inom klimatsäkerhet och riskhantering. Centrum för klimat och säkerhet forskar om risker som hör samman med extremt väder- exempelvis skyfall, översvämningar och stormar. Samhällets sårbarhet och samhällets förmåga att hantera riskerna ligger i fokus. Centrum för personsäkerhet forskar bland annat om risker i arbetsmiljö, brandsäkerhet, patientsäkerhet, trafiksäkerhet, barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och suicidprevention.

Stora arbetsgivare

Karlstad erbjuder spännande och utmanande jobb inom många olika branscher.

Här är några av regionens största arbetsgivare: 

Karlstads kommun, Karlstads universitet, Region Värmland, Coop Värmland, Myndigheten för smahällsskydd och beredskap (MSB), Valmet, Nobina Sverige, Tieto, Nya Wermlands-Tidningen och Konsumentverket.

Stark handelsstad

Karlstad är känd för att vara en stark handelsstad med ett brett utbud av shopping. Här finns ett stort utbud av ekologiska, rättvise-märkta varor och second handbutiker. Karlstad har två gånger utsetts till Årets Fairtade ​City.​

Här finns även IKEA och Bergviks köpcentrum med cirka 80 olika butiker. I centrum hittar du många mysiga små butiker blandat med större gallerior.