BytaOrt!

Information om medverkan på Bytaort.nu

Kompetensgruppen har sedan många år arrangerat webbplatsen bytaort. Bland annat gjorde vi under tre år utställning på Stockholms Central med temat “Flytta hit!” Ett flertal kommuner hade utställningsplats och personal som kunde berätta om fördelar med att turista, flytta till eller etablera företag i kommunen.

Vi gjorde även tematidningar med kommunpresentationer i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet inför dessa utställningar.

På bytaort.nu la vi upp vi intressant info och bilder från deltagande kommuner. Dessa aktiviteter var mycket uppskattade och deltagarna berättade om kontakter som givit värdefulla konkreta resultat med turistande eller inflyttade personer och företag. Det har även genererat värdefull yrkeskompetens, exempelvis inom vården.

Detta är på gång:

Våren 2021 kommer Kompetensgruppen att aktivera den här verksamheten för att bidra till livskraftigare kommuner. Informationen om de kommuner som redan är med och informera övriga kommuner om hur de kan delta.

I maj 2021 ger vi ut en tidning med temat Bytaort och Sommarinspiration. Kommuner som är med i projektet finns med i tidningen, men det går att komplettera med ytterligare utrymme.

Det blir också en utställning och andra aktiviteter för att öka antalet besökare till webbplatsen. Vi kommer att göra annonser och utskick till företagare och HR-ansvariga samt i forum för turism och boende.

Till våren kommer även  information om medverkande kommuner i vår app Sverigedagarna och aktiviteter på sociala medier.

Marknadsplan för Bytaort.nu:

Marknadsföringen riktar sig till personer som har inflytande över nya etableringsorter för företag, samt privatpersoner som är intresserade av semestertips eller som letar bostad på ny ort.

Löpande marknadsföring från januari 2021:

  • Sökordsoptimering och köpta sökord.
  • Närvaro på sociala medier.
  • Nyhetsbrev till chefer, ledare och personalchefer, upplaga 20 000 personer.
  • Artikel i tidningen Personalchefen om etableringsorter.
  • Annonser för att uppmärksamma hemsidan bytaort, bland annat i tidningarna Chef & Ledare och Personalchefen.

Bytaort.nu är en direktlänk. Dessutom finns bytaort.nu med som ett av de stora avdelningarna på webbplatsen www.sommarinspiration.se.

Under våren uppgraderas appen Sverigedagarna med info om medverkande kommuner.

I maj arrangeras Skärgårdsmässan och Sverigedagarna på Djurgården. Inför mässan gör vi en tematidning om semestertips och nya orter att upptäcka för boende och företagsetablering. I den tidningen finns kontaktinformation till de kommuner som medverkar i projektet. Det går även att komplettera med mer information. Tidningen kommer både som papperstidning och webbtidning.

Olika sätt att medverka:

För medverka med kommunens logga, bild med länk till hemsida och knapp på kartan är det en grundavgift om 4 850 kr för 12 månader.

Det går att välja till en knapp “Läs mer!” som länkas till en informationssida om vad kommunen kan erbjuda gällande turism, arbete, bostäder och företagsstöd. Den sidan utformas av beställaren eller tillsammans med oss.

Medverkande kommuner kan kontinuerligt lägga ut lediga arbeten i kommunen för att få kontakter med viktiga nyckelpersoner som kan överväga att flytta till kommunen.

Information om ytterligare arrangemang, exempelvis tidning och deltagande på utställning uppdateras löpande.

Det går bra att beställa medverkan eller att ställa frågor till: anders.akerman@kompetensgruppen.se. eller telefon 08-202110

Vindelns kommun